SANJESH.ORG
b
 

داوطلبان گرامي فايلهاي دفترچه با فرمت pdf مي باشد و بايد براي مشاهده آن از نرم افزار Acrobat Reader استفاده نماييد (داوطلبان می توانند در صورت تمایل با کلیک سمت راست بر روی دفترچه مورد نظر خود و انتخاب Save Target As فایل را بر روی دستگاه خود ذخیره نموده و با نرم افزار Acrobat Readerاز آن استفاده نمایند )

دفترچه شماره 2 - راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1388


مقدمه و نکات مهم :

        توضيحات و شرایط و ضوابط كلي پذیرش دانشجو
        کارنامه نتايج علمي (اولیه)
        گزینش دانشجو
        انتخاب ‌رشته


جدول زیرگروه‌ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی


جدول زیرگروه‌ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی


جدول زیرگروه‌ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربي


جدول زیرگروه‌ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر


جدول زیرگروه‌ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

پیوست‌ها:
        جداول کارایی لازم اعضاء در رشته‌های مختلف تحصیلی.
        شرایط و ضوابط رشته‌های تحصيلي ستاره‌دار و مراکز تربیت‌معلم.
        جداول شهریه‌های دوره‌ها و دانشگاه‌های مختلف.
        شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي.
        جداول نام واحدها و مراکز دانشگاه‌های پیام‌نور و شهرستان‌های تحت پوشش هر مركز يا واحد.
        فرم پيش‌نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1388

پیوست گروه تحصیلی علوم انسانی و هنر و زبان های خارجی


پیوست گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی و هنر و زبان های خارجی

پیوست گروه تحصیلی علوم تجربی و هنر و زبان های خارجی